Fotovzpomínky na minulá krajkářská sympózia
 

 

            A jaká byla poslední sympózia? Fotky Vám vše prozradí:

      

 

Krajkářské sympozium 2009

 

    se konalo v rámci vánoční výstavyBetlémské kapli v Praze 12. a 13. 12. 2009.

Loni jsme vzorně paličkovali, ochutnávali vánoční cukroví a dobře se bavili. Sešli jsme se v hojném počtu, předávali si své bohaté zkušenosti a ve vánoční atmosféře práce přibývala úplně sama. Zvědavost kolemjdoucích byla natolik velká, že někteří dokonce přislíbili rozšířit naše řady na kurzech a jiných krajkářských akcí.

 

 

Některé děti se celý rok těšily jak si budou moci opět vyzkoušet paličkovanou krajku a ty nejmenší byly úplně fascinovány, že si mohou píchat alespoň špendlíčky. A tak se u cvičných herdulek tvořily dlouhé fronty a jen za perníčkový úplatek děti nerady opouštěly místa u herdulí.

 

 

Ohlédnutí za krajkářským sympoziem 2008,

        které se uskutečnilo 13. a 14. 12. 2008 na vánoční výstavě v Betlémské kapli. Sympozium jsme si vskutku užili. Setkání uprostřed výstavy Betlémů, kde je návštěvník obklopen exponáty pravých staročeských vánoc ladovského ladění, se stává skutečnou tradicí. Během dvou dnů se k nám hlásili s usměvavými tvářemi návštěvníci, se kterými jsme se viděli již na minulých výstavách. Za rok se určitě uvidíme zas, už teď se moc těšíme.

 

Jedny podvinky jsme paličkovali a druhé byly k jídlu

       

        Zájem budila i netradiční technika zhotovování krajek - frivolitkování. Poprvé bylo na výstavě předváděno jak frivolitkování s člunkem tak frivolitkování na jehle. Oceňována byla především jednoduchost pomůcek i samotné realizace. Pro lepší názornost byl k dispozici kurz frivolitkování vycházející na pokračování v časopise Krajka.

 

Připravené cvičné herdulky téměř nezahálely. Radost nám dělaly děti, jejich zaujetí pro naše řemeslo, vytrvalost a šikovnost byly až dojemné. Mnozí se s odkazem na předchozí sympozium dožadovaly pokračování ve výuce paličkování.

 

Vzpomínka na sympozium 2007: