Na stránce jsou informace o nových soutěžích:

Vyhlášení soutěže Krajky na rok 2017

Vyhodnocení soutěží:

Zimní krajina
Gotika v rámečku
Andělské zvonění
Sluníčka

 

Vyhlášení soutěže Krajky pro rok 2017 na téma:

Kompozice ze vzorníků

Kategorie:
1. Děti do 15 let
2. Dospělí


Pravidla soutěže:
1. Do soutěže je možno přihlásit práci zhotovenou technikou paličkované nebo šité krajky – maximální rozměr A4.
2. Soutěžní krajky s popisem práce a podvinkem zašlete do 15. 6. 2017
3. Hodnocení soutěže provede nezávislá porota.
4. Bude hodnoceno provedení podvinku i vypracování krajky.
5. Soutěžící souhlasí s publikováním soutěžní práce v časopise Krajka i případném katalogu a také s vystavením práce na Mezinárodním setkání krajkářek ve Vamberku.
6. Nejlepší tři autoři v každé kategorii dostanou předplatné Krajka na rok 2018.
7. Sejde-li se dostatek kvalitních prací, bude vydán katalog s podvinky. Autoři publikovaných soutěžních prací dostanou katalog.

Soutěžní práce jsou přijímány pouze poštou na adrese: Anna Halíková, Na Rovinách 12, 142 00 Praha 4- Lhotka

 

Zimní krajina-vyhodnocení

Vyhodnocení soutěže pro rok 2016 na téma – Zimní krajina – vyhlášené časopisem Krajka a DDM ve Žďáru nad Sázavou.

1. místo: Bronislava Bacílková
2. místo: Marie Mikošková
3. místo: Martina Zikmundová

 

Gotika v rámečku- vyhodnocení

Vyhodnocení soutěže pro rok 2015 na téma Gotika v rámečku
Odborná porota hodnotila zaslané soutěžní práce – návrh a vypracování krajky – a rozhodla takto:

1. místo: Jana Gregorová, 2. místo: Martina Zikmundová, 3. místo: Marie Mikošková
Marie Mikošková získala také nejvíce hlasů při hlasování návštěvníků výstavy na Mezinárodním setkání krajkářek ve Vamberku 26.–28. 6. 2015.

Vítězům gratulujeme, všem soutěžícím děkujeme za účast. Nejlepší práce i s podvinky jsou součástí katalogu.

     

Andělské zvonění - vyhodnocení  

1. místo - Marie Mikošková -
2. místo - Věra Hovorková a Zuzana Vebersíková
3. místo - Dagmar Brožková
Alice Cyrínová
Ivana Daxnerová
Eliška Forsterová
Eliška Forsterová
Eliška Forsterová
Eliška Forsterová
Heda Dančíková
Heda Dančíková
Heda Dančíková
Věra Hovorková
Věra Hovorková
Hana Humlová
Zuzana Jandlová
Hana Lukášová
Zdeňka Kunčarová
Marie Maděrová
Věra Mocková
Helena Müllerová
Zuzana Pilařová
Běla Procházková
Jindřiška Švecová
Jindřiška Švecová
Jindřiška Švecová
Alena Váňová
Milada Voňková
Milada Voňková
Milada Voňková
Martina Zikmundová
Herdule - Andělský tým, společná práce
návrh - Zuzana Vebersíková
realizace - Iva Fidlerová
návrh - Zuzana Vebersíková
realizace - Alena Krejčová
návrh - Zuzana Vebersíková
realizace - Helena Šafrová
návrh - Zuzana Vebersíková
realizace - Alena Krejčová
návrh - Zuzana Vebersíková
realizace - Alena Krejčová
návrh - Zuzana Vebersíková
realizace - Jiřina Pilná
návrh - Zuzana Vebersíková
realizace -Pavlína Petříková
návrh - Zuzana Vebersíková
realizace - Zuzana Juráčková
návrh - Zuzana Vebersíková
realizace - Alena Krejčová
návrh a realizace - Zuzana Vebersíková
návrh - Zuzana Vebersíková
 

 

Sluníčka - vyhodnocení

 

Odborná porota ve složení Anna Halíková, Alina Jašková (Krajka), Marie Hulcová a Martina Rejzková (Muzeum Krajky Vamberk), Jana Langová a Mirka Šustrová (Krajkářská škola Vamberk), Lenka Malátová (lektorka kurzů paličkování Brno) ocenila soutěžní práce takto:

 

1. místo 2. místo 3. místo

 

Vyhodnocení soutěže – Cena publika

Pro cenu publika hlasovalo celkem 526 návštěvníků výstavy 15 let s Krajkou. (462 hlasovalo pro první tři místa, 12 hlasovalo pro první dvě místa a 52 hlasovalo jen pro první místo.)


1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo
6. místo 7. místo 8. místo 9. místo 10. místo

 

Všem soutěžícím děkujeme za účast a prosíme je, aby si exponáty a katalog nejhezčích sluníček vyzvedli na podzimích krajkářských trzích v Praze a ve Valašském Meziříčí.


          Výherkyním gratulujeme