Předplatné časopisu KRAjKA pro rok 2017

 

částka:                       550 Kč

na účet číslo:              2400148249

kód banky:                2010

konstantní symbol:     0379

variabilní symbol:       Vaše evidenční číslo – je uvedeno na štítku s Vaší adresou, všechna evidenční čísla byla zveřejněna v Krajce 3, 4/2015, pokud se chcete stát novými předplatiteli, nebo své číslo neznáte, kontaktujte nás emailem na: redakce@krajka.com nebo písemně na adrese: Anna Halíková, Na Rovinách 12, 142  00 Praha  4.

 

Adresa majitele účtu:

Česká palička, s. r. o.

Na Rovinách 12, 142  00 Praha 4

 

Uvedete – li chybně variabilní symbol, platba nemůže být identifikována  a časopis Vám nebude zasílán!!!

 

 

Předplatitelem se může stát každý, kdo zaplatí předplatné, nebo za něj zaplatí někdo jiný (můžete být darováno). Osoba se stává předplatitelem od chvíle, kdy bude platba připsána na účet KRAjKY, nebo fyzicky předána a končí 31.12. každého kalendářního roku, na který má dotyčná osoba zaplaceno. Předplatitelem se můžete stát kdykoliv během aktuálního kalendářního roku. (Lze si doobjednat předchozí ročníky, které ještě nejsou rozebrány.)

Přejeme hezké chvilky s časopisem. Vaše redakce.