Kurzy 2018

září

Praha 1, Na Poříčí 9, Hotel Atlantic

Mezinárodní letní kurz navrhování s Alinou Jaškovou a Annou Halíkovou

11. – 16. 7. 2019 od 9:30 do 16:30 hodin

Program: čtvrtek a pátek navrhování,

sobota – výlet na Bienále do Vamberka

neděle dopoledne – dokončení podvinku a výběr materiálu

neděle odpoledne volný program – návštěva výstav a procházka Prahou,

pondělí a úterý – realizace navržené krajky

Cena: 4,5 dne 2.500 Kč

Cena: 2 dny 1.100 Kč

Cena:1 den 600 Kč

Pro předplatitele Krajky sleva 10%

V ceně je 2x denně káva nebo čaj

Oběd na vlastní náklady v samoobslužné jídelně

Info a přihlášky: redakce@krajka.com

 

VOŠTŘ a SUŠTŘ otevírá ve školním roce 2018/19 pro veřejnost volnočasové rukodělné a vzdělávací kurzy

(Osvědčení o absolvování dle § 114 Školského zákona)

Kurzy budou probíhat v odpoledních a podvečerních hodinách v budově školy (Praha 1, U Půjčovny 9) od září do ledna, každý kurz bude obsahovat 15 dvouhodinových lekcí (120 min.), lektorovat budou odborní pedagogové SUŠTŘ a VOŠTŘ.

Přihlášky a více informací na kurzy@textilniskola.cz, www.textilniskola.cz

  Základy ručního tkaní – 2200Kč – Mgr. Andrea Koblasová – obsahem kurzu je výuka základních vazeb a technik na rámu a tkalcovském stavu. Součástí je navrhování a realizace vlastních oděvních nebo bytových doplňků.

  Základy textilního tisku – 2200Kč – akad. mal. Alina Jašková – seznámení s různými tiskařskými technikami, tisk razítky, výroba vlastních razítek, tisk a malba rezervou, tisk šablonou, výroba šablony, raport, soutisk. 

  Paličkování pro začátečníky – 2200Kč – Kateřina Hanilcová, Dis. – základní techniky, začínání, ukončování

  Paličkování pro pokročilé – 2200Kč – Věra Holomečková – složitější půdice včetně vláčkové

  Šitá krajka pro začátečníky – 2200Kč – K. Hanilcová/A. Koblasová – příprava a základní výplně

  Klobouky a doplňky z plsti – 2700Kč – akad. arch. Alena Kobylková – základy tvarování klobouků z plstěných polotovarů. Kurz zahrnuje i vypracování zdobných prvků z plsti, stuh a případně z hedvábí. 

  Košíkářské techniky – 2700Kč – Bc. Daniela Barochová – pletení misky, košíku nebo podnosu s deskovým dnem z pedigu v kombinaci s dalším materiálem (elhar, abaka, vodní hyacint), malý košík s vyplétaným dnem z proutí. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé. (Základní materiál v ceně).

  Navrhování krajky – 2400Kč – akad. mal. Alina Jašková – postup navrhování od skici po podvinek – paličkovaná krajka pásková, mnohopárová, prostorová krajka (5–6 projektů) (pro zájemce i šitá krajka a základy kreslení podvinků na počítači –Adobe Illustrator)

  Dějiny textilního umění – 2400Kč – Mgr. Petra Czumalová – cyklus přednášek na základě obrazového materiálu seznamuje posluchače s vývojem textilního umění a proměnami stylu oblékání od jeho počátků až po 21. století uspořádaných do jednotlivých časově řazených epoch.

  Dějiny výtvarného umění – 2400Kč – Mgr. Petra Czumalová – cyklus přednášek zaměřených na vývoj evropského umění od jeho počátků až po 80-tá léta 20. století. Těžištěm výkladu je obrazový materiál, který dokumentuje dílčí výtvarné problémy jednotlivých období. Konkrétní díla slouží jako příklad uměleckých přístupů, směrů a stylů i jako ukázky z děl nejvýznamnějších osobností

  Základy fotografie – 2700Kč – MgA. Filip Ulver (začátek od února 2019)

  Zbožíznalství textilních materiálů – 2400Kč – Ing. Ivana Hýblová – Chcete lépe poznat oděvy, které nosíte nebo textilie, které vás doma obklopují? Chcete vědět, jak správně textil udržovat? Nebo jaké jsou textilie budoucnosti? Kurz zbožíznalství Vás seznámí se surovinami, výrobou a vlastnostmi textilních materiálů, jejich správným využitím i ekologií. Je zaměřen na praktické využití získaných poznatků pro tvorbu nebo prodej oděvů, textilu nebo bytových doplňků.

  Komentované procházky známou i neznámou Prahou – 15 vycházek – 2400Kč – již obsazeno

 

 

Práce, které jsme vyrobili v kurzech:

Velké Meziříčí 2012

paličkování...

malba na látku - práce s rezervou

malba na látku přes šablonu
kombinace krajky a leptaného skla

šperky z akrylátové pryskyřice

šperky z akrylátové pryskyřice a keramiky