Kurzy 2018

září VOŠTŘ a SUŠTŘ otevírá ve školním roce 2018/19 pro veřejnost volnočasové rukodělné a vzdělávací kurzy

(Osvědčení o absolvování dle § 114 Školského zákona)

Kurzy budou probíhat v odpoledních a podvečerních hodinách v budově školy (Praha 1, U Půjčovny 9) od září do ledna, každý kurz bude obsahovat 15 dvouhodinových lekcí (120 min.), lektorovat budou odborní pedagogové SUŠTŘ a VOŠTŘ.

Přihlášky a více informací na kurzy@textilniskola.cz, www.textilniskola.cz

 •   Základy ručního tkaní – 2200Kč – Mgr. Andrea Koblasová – obsahem kurzu je výuka základních vazeb a technik na rámu a tkalcovském stavu. Součástí je navrhování a realizace vlastních oděvních nebo bytových doplňků.
 •   Základy textilního tisku – 2200Kč – akad. mal. Alina Jašková – seznámení s různými tiskařskými technikami, tisk razítky, výroba vlastních razítek, tisk a malba rezervou, tisk šablonou, výroba šablony, raport, soutisk. 
 •   Paličkování pro začátečníky – 2200Kč – Kateřina Hanilcová, Dis. – základní techniky, začínání, ukončování
 •   Paličkování pro pokročilé – 2200Kč – Věra Holomečková – složitější půdice včetně vláčkové
 •   Šitá krajka pro začátečníky – 2200Kč – K. Hanilcová/A. Koblasová – příprava a základní výplně
 •   Klobouky a doplňky z plsti – 2700Kč – akad. arch. Alena Kobylková – základy tvarování klobouků z plstěných polotovarů. Kurz zahrnuje i vypracování zdobných prvků z plsti, stuh a případně z hedvábí. 
 •   Košíkářské techniky – 2700Kč – Bc. Daniela Barochová – pletení misky, košíku nebo podnosu s deskovým dnem z pedigu v kombinaci s dalším materiálem (elhar, abaka, vodní hyacint), malý košík s vyplétaným dnem z proutí. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé. (Základní materiál v ceně).
 •   Navrhování krajky – 2400Kč – akad. mal. Alina Jašková – postup navrhování od skici po podvinek – paličkovaná krajka pásková, mnohopárová, prostorová krajka (5–6 projektů) (pro zájemce i šitá krajka a základy kreslení podvinků na počítači –Adobe Illustrator)
 •   Dějiny textilního umění – 2400Kč – Mgr. Petra Czumalová – cyklus přednášek na základě obrazového materiálu seznamuje posluchače s vývojem textilního umění a proměnami stylu oblékání od jeho počátků až po 21. století uspořádaných do jednotlivých časově řazených epoch.
 •   Dějiny výtvarného umění – 2400Kč – Mgr. Petra Czumalová – cyklus přednášek zaměřených na vývoj evropského umění od jeho počátků až po 80-tá léta 20. století. Těžištěm výkladu je obrazový materiál, který dokumentuje dílčí výtvarné problémy jednotlivých období. Konkrétní díla slouží jako příklad uměleckých přístupů, směrů a stylů i jako ukázky z děl nejvýznamnějších osobností
 •   Základy fotografie – 2700Kč – MgA. Filip Ulver (začátek od února 2019)
 •   Zbožíznalství textilních materiálů – 2400Kč – Ing. Ivana Hýblová – Chcete lépe poznat oděvy, které nosíte nebo textilie, které vás doma obklopují? Chcete vědět, jak správně textil udržovat? Nebo jaké jsou textilie budoucnosti? Kurz zbožíznalství Vás seznámí se surovinami, výrobou a vlastnostmi textilních materiálů, jejich správným využitím i ekologií. Je zaměřen na praktické využití získaných poznatků pro tvorbu nebo prodej oděvů, textilu nebo bytových doplňků.
 •   Komentované procházky známou i neznámou Prahou – 15 vycházek – 2400Kč – již obsazeno
 

 

Práce, které jsme vyrobili v kurzech:

Velké Meziříčí 2012

paličkování...

malba na látku - práce s rezervou

malba na látku přes šablonu
kombinace krajky a leptaného skla

šperky z akrylátové pryskyřice

šperky z akrylátové pryskyřice a keramiky