Spolek Krajka

Na Rovinách 12, 142 00 Praha 4

 

Tel.:

Anna Halíková

+420 775 267 236
 

Alina Jašková 

+420 605 285 218

 
redakce@krajka.com

anna.halikova@krajka.com
(přihlášky, příspěvky do časopisu, články, prodej pomůcek, výuka paličkování a rukodělných technik)

alina.jaskova@krajka.com
(příspěvky do časopisu, grafika, prodej pomůcek, výuka paličkování a výtvarných technik)

 

 

bankovní spojení: 2400148249/2010