Výstava Valašského krajkářského a řemeslného spolku

20. a 21. 11. 2010