Krajkářské trhy

12. a 13. 11. 2010

Valašský krajkářský a řemeslný spolek
Milena Malinová, Dana Rosová, Jarmila Heimerlová, Anna Dokoupilová a Dana Šmelcerová
Ivana Domanjová Martina a Jan Rejzlovi
  šestiúhelníčci pěkně pohromadě  
Iva Vanžurová a Blanka Jansová Marcela Hovadová Lenka Máslová - Špetlová s manželem
    stánek Vzdělávacího spolku
Jolana Davidovičová
  Patchwork  
okrasný perník háčkování vystřihovánky Vránovi
Dana Vařilová krajkářka z Prešova stánek Vilmy Naskové