Krajkářské slavnosti ve Vamberku

26. - 28. 6. 2009

Módní přehlídky v Sokolovně
Výstava Klubu paličkovanej čipky z Novej Dubnice
Krajkářská škola ve Vamberku
Módní přehlídka v Bystřeci