prohlížet ukázky

     

Obsah čísel ročníku V /2003

 

1/03

str. 3 Střípky vzpomínek – Vamberecká krajka Vamberk – A. Halíková

str. 4 Setkání – EXPO Montreal 1967 – A. Halíková

str. 6 Krajkářská ohlédnutí – Výstava v Lužánkách – L. Malátová, Ohlédnutí s vůní vanilky – I. Parlásková

str. 8 Výlety za krajkou – Halasi Csipke – maďarská ručně šitá krajka

str. 9 Převzato z ... Muzeum krajkářských manufaktur – překlad J. Vrána

str. 10 Odborný článek – Vévodská krajka – A. Halíková

str. 12 Současné krajkářství – Pojďte házet klacíky – M. Nezbedová

str. 13 Zajímavosti – Známky s motivem krajky – A. Halíková

str. 24 Krajky z ciziny – Vějíř od Gerry – krajka pro kongres OIDFA 2004 – A. Halíková

str. 25 Poklady z půdy – Krajky lidu slovanského – V. Pecková

str. 26 Školička – dírková půdice, hraška, buňková půdice – A. Jašková

str. 27 Pro děti – Vzorníčky / figurky – A. Jašková

str. 28 Paličkování – Záložka – L. Brožíková, Záložky – A. Šmídová, Květy – A. Jašková, Obrázek do okna – L. Dominová, Rekonstrukce pokrývky – L. Malátová

str. 30 Šitá krajka – Beránek, Ptáčci – J. Karásková, Náramek a vsadka – V. Nasková

str. 31 Výšivka – Ubrus – malba jehlou stonkový, hvězdičkový a uzlíčkový steh, ažura a pavouci – A. Jašková

2/03

str. 3 Střípky vzpomínek – Zádruha – J. Neškudlová

str. 5 Setkání – Krajka a keramika – A. Halíková

str. 6 Krajkářská ohlédnutí – Tkáme rips i esterházy, nás osnova nerozhází – A. Hlaváčková, Setkání na pavlači, Krajkářská škola v Nordhalbenu, Výstava G. Tůmové – I. Parlásková, Dana Mihulková – výstava, Variace na podvinky z KRAjKY, Rébus – A. Halíková,

str. 8 Výlety za krajkou – Výlet za krajkami aneb jak jsem jela do Kiskunhalasu – M. Nezbedová, Špetka dojmů z Halašské šité krajky – J. Karásková

str. 10 Sedlická krajka – I. Parlásková

str. 12 Současné krajkářství – Výzva na šitokrajkové čtverce

str. 22 Idrijská krajka – I. Parlásková

str. 24 Krajky z ciziny – Jaroslava Perény a její obrazy – A. Halíková

str. 25 Pro děti – Tučňák – Jacqui Barber

str. 26 Převzato z ... Slámová krajka a koňské žíně

str. 27 Poklady z půdy – Netradiční výšivky – A. Jašková

str. 28 Paličkování – Šperky – A. L. Čechová, Sluníčko – D. Mikulková, Líčková krajka – Kapesníček

str. 30 Šitá krajka – Brož / ulita – A. Halíková, Ruční papír – Přání – I. Vanžurová

str. 31 Představujeme – Iva Vanžurová – paličkované krajky a malba na hedvábí

3/03

Kongres

str. 3 Pozvánka do Prahy – I. Parlásková, A. Halíková

str. 4 Program kongresu OIDFA – I. Parlásková

str. 6 Výlety – organizační výbor kongresu

str. 12 Přednášky – A. Halíková

str. 14 Workshopy – A. Halíková

str. 16 Tradice – České krajkářství – I. Parlásková

str. 18 Tradice – Krajkářství ve Strážově na Šumavě – I. Sieberová

str. 20 Tradice – O čipke soľnobanskej – J. Frajkorová

str. 22 Tradice – Sedlická krajka – E. Vrbnová

str. 24 Tradice – Paličkování krajek v českém Krušnohoří – M. Vránová

str. 26 Krajka podorlického kroje – Městské muzeum Letohrad – I. Vanžurová

str. 28 Soutěže – organizační výbor kongresu

str. 30 Doprovodné výstavy – J. Špaček, A. Křížová a E. Lysková, D. Veselská

4/03

str. 3 Z redakční pošty – A. Halíková

str. 4 Střípky vzpomínek – Z pera českého klasika – A. Hlaváčková

str. 6 Setkání – Marie Sedláčková – Serbousková – M. Hulcová

str. 8 Paška čipka – šitá krajka z chorvatského ostrova Pag – A. Halíková

str. 10 Výlety za krajkou – I. Vanžurová

str. 12 Výlety za krajkou – Idrija – G. Junášková, A. Halíková

str. 15 Krajkářská ohlédnoutí – I. Vančurová, I. Parlásková. L. Malátová, A. Halíková

str. 18 Současné krajkářství – Sedlice – sedlické krajkářky, Jana Štefková – M. Hulcová, Kurzy textilních technik – A. Halíková, Přádlo nejen v bájích – J. Karásková

str. 22 Poklady z půdy – Parametrář – podklady z Muzea řemesel v Letohradě

str. 39 Hledáme autora, Rébus – A. Halíková

str. 40 Současné krajkářství – A. Halíková

str. 42 Za krajkami do ciziny J. Neškudlová

str. 44 Krajky z ciziny – Krajka pomáhá i léčí, Dárek od Charloty Keen – A. Halíková

str. 48 Školička – Vložený pár – A. Jašková, J. Rybánska

str. 50 Pro děti – A. Jašková, D. Fitzková

str. 52 Paličkovaná krajka – Makovice – J. Karásková, Náramek a šperk – A. Jašková, Anděl – G. Junášková, Kouličky – J. Rybánska, Hvězdy – D. Mihulková

str. 56 Šitá krajka – Anděl – V. Nasková, Výšivka – bílé vyšívání – D. Lichnerová

str. 58 Vyhodnocení vánoční soutěže – A. Halíková

Příloha: Návod na cestovní herduli